วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 1

ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
- ปฐมนิเทศ
- โปรแกรมภาษา
- ประเภทของโปรแกรม
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทอร์โบซี

ไม่มีความคิดเห็น: