วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 2

ขั้นตอนการทำงาน Algorithm
- การเขียนซูโดโค้ด
- การเขียนผังงาน (Flowchart)
- รูปแบบการจัดภาพของผังงาน

ไม่มีความคิดเห็น: